Jhondominic Header

ติด Banner ฟรี หรือแลก Banner กับทางเว็บไซต์ Jhondominic

   การนำ Banner ของท่านเองไปติดตามเว็บต่างๆ หรือ แลกเปลี่ยน Banner กับเว็บอื่นๆ นั้น สามารถทำให้คะแนนของเว็บคุณต่อการค้นหาใน Google นั้นดีขึ้นยิ่งถ้าเว็บที่มีคะแนนสูงๆ อยู่แล้วนั้นยิ่งทำให้คะแนนของเว็บคุณขึ้นเร็วไปอีก ทั้งนี้ทั้งนั้นคะแนนจาก Google ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแลกลิ้งค์ Banner หรือ การทำ Backlinks เพียงอย่างเดียวยังมีปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมด้วยเช่น เนื้อหาในเว็บ การเขียนโค้ด และอื่นๆ

นอกเรื่องมานานละ สำหรับท่านที่สนใจติด Banner หรือ แลก Banner กับทางเว็บไซต์ Jhondominic นั่นมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับขอติด Banner ฟรี

1. ท่านต้องมี Banner ขนาด 150x150
2. ท่านต้องมีเว็บไซต์ เพจ หรือ กลุ่ม ใน Facebook
3. ส่งรายละเอียดข้อ 1 และ 2 มาให้ผมผ่านทาง Email support@jhondominic.cf

ตัวอย่างการส่งคำขอติด Banner ฟรี

Banner Example 1

หัวข้อ หรือ Subject ให้เขียนว่า ขอติด Banner ฟรี
ในข้อความให้ใส่ลิ้งค์เว็บของท่าน พร้อมแนบรูป Banner มา
แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย